torsdag 16 november 2017

How important are we? (B.A. Paramadvaiti)

Kommande: How important are we? Ett föredrag av B.A. Paramadvaiti Swami.
Beräknad utgivning: Juli 2018.

Audio här.
För att beställa ett ex boken, skicka ett e-mail till nimai.arts@gmail.com.

Pris: 20 kr